Jestivo srebro u vidu listića (slobodnih i transfer).

Cena sa pdv-om:

2000 rsd – knjižica od 5 jestivih srebrnih listića.

7200 rsd – knjižica od 25 jestivih srebrnih listića.