POZLATA EKSTERIJERA

KRSTOVI RUSKE CRKVE U BEOGRADU

Pozlata krstova ruske crkve Sv. Trojice u Beogradu – 1984. godine

KRSTOVI HRAMA I CRKVE SVETOG SAVE U BEOGRADU

Pozlata centralnog krsta visine 12m i težine 4t – 1989.

Preostalih 17 krstova – 1990.

Krstovi na maloj crkvi Sv. Save – 1991.

SABORNI HRAM U TUZLI

Pozlata 13 krstova Hrama Uspenja Presvete Bogorodice – 1991.

KRSTOVI ZA MANASTIR VAVEDENJE U BEOGRADU

1991. godine

KRST NA PATRIJARŠIJSKOJ KAPELI SPC U BEOGRADU

Krst iznad kapele Sv. Simeona Mirotočivog – 1992.

KRSTOVI CRKVE SVETOG PETRA I PAVLA BEOGRADU

1994.

ORAO NA SKUPŠTINI GRADA BEOGRADA

Pozlata dvoglavog orla na Skupštini grada Beograda – 1997.

Tokom 30ih na istom zdanju, tadašnjem Starom dvoru, osnivač radionice pozlatar Sava je radio na pozlati tada postojećih kruna i dvoglavom orlu.

CENTRALNI KRST NA HRAMU HRISTA SPASA U PRIŠTINI

1999.

KRSTOVI HRAMA VASKRSENJA HRISTOVOG U PODGORICI

1999.-2004.

CENTRALNI KRST MANASTIRA KUMANICA

2000.

KRSTOVI HRAMA HRISTA SPASITELJA U BANJA LUCI

2001.

KRSTOVI CRKVE SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG U BEOGRADU

2001.

KRSTOVI CRKVE U ETNO-SELU STANIŠIĆ, BIJELJINA

2002.

KRSTOVI MANASTIRA U RAKOVICI

2005.

KRSTOVI NA CRKVI SVETOG LUKE U BEOGRADU

2006.

KRSTOVI CRKVE U ISTOČNOM SARAJEVU

2008.

KRSTOVI CRKVE SV. SAVE U DIZELDORFU

2009.

KRSTOVI HRAMA SV. JOVANA VLADIMIRA U BARU

2010.-2012.

KRSTOVI CRKVE U RAKOVICI

Pozlata krstova na crkvi Sv. Vartolomeja i Varnave u Beogradu – 2016.

KRSTOVI CRKVE NA PETLOVOM BRDU

Pozlata krstova na crkvi Rođenja Sv. Jovana Krstitelja u Beogradu – 2017.

KRSTOVI ZA CRKVU U RESISTENCIJI (ARGENTINA)

Pozlata krstova za pravoslavnu crkvu Sv. Trojice u Resistenciji u Argentini, maj 2021. u Baru (Crna Gora)

CENTRALNI KRST, MANASTIR KUMANICA

Pozlata centralnog krsta na crkvi Sv. Grigorija Kumaničkog, manastir Kumanica, avgust 2021.

POZLATA JAVNIH I PRIVATNIH SPOMENIKA, SKULPTURA, OBELEŽJA, SLOVA

Uslužna pozlata javnih i privatnih spomenika, skulptura, slova i drugih obeležja zlatom 23,75k, čistim srebrom ili imitacionim zlatnim ili srebrnim listićima (šlag metal i šlag aluminijum).