POZLATA ENTERIJERA

POZLATA NA DVORU ŠENBRUN U BEČU

1979. godine kao jedini pozlatar sa ovih prostora, majstor Sava je pored najboljih evropskih pozlatara, ukrašavao dvorac Šenbrun u Beču.

AERO KLUB U BEOGRADU

Pozlata enterijera u Aero klubu u Beogradu, tokom 1992. godine.

UNUTRAŠNJI RADOVI U CRKVI SV. MARKA U BEOGRADU

1991.

UNUTRAŠNJI RADOVI NA CRKVI SV. SAVE U BEOGRADU

1993.

IKONOSTAS I DAROHRANILNICA CRKVE SV. JOVANA VLADIMIRA U BEOGRADU

2005.

POZLATA RAMOVA

Uslužna pozlata i restauracija ramova.

POZLATA IKONA

Uslužna pozlata ikona sa zlatom i srebrom.

POZLATA NAMEŠTAJA

Uslužna pozlata modernog i restauracija stilskog nameštaja.

POZLATA ZIDOVA I PLAFONA U MODERNOM ENTERIJERU

POZLATA SKULPTURA, FIGURA, LAJSNI I DRUGIH ELEMENATA U ENTERIJERU

Uslužna pozlata  skulptura, ukrasnih lajsni, ornamenata, različitih unutrašnjih predmeta i elemenata zlatom od 23,75k i čistim srebrom. kao i imitacionim zlatnim i srebrnim listićima (šlag metal, šlag aluminijum, bakar).