Pozlata zidova u enterijeru stana u Beogradu, decembar 2020.